โรงเรียนกวดวิชาชุตินันท์

หลักการสอนคณิตศาสตร์ของ อ.รุ้ง ที่นี่ใช้หลักง่ายๆคือครูจะสอนเนื้อหาก่อนเสมอ เพื่อปูพื้นฐาน ความเข้าใจ ตั้งแต่แรก จากนั้นให้นักเรียนฝึกทำโจทย์เริ่มจาก ระดับพื้นฐานไปถึงโจทย์ระดับยาก โจทย์ที่นำมาสอน เช่น ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ ประกายกุหลาบ เพชรยอดมงกุฏ TUGMOs สอวน. ฯลฯ แน่นอนว่าเทคนิคในการทำโจทย์ และวิธีคิดลัดของคนเก่งจะ รวมอยู่ในเนื้อหา เพราะครูเองก็เป็นคนที่ประสบ ความสำเร็จได้ ด้วยวิธีเหล่า นี้ค่ะ
โรงเรียนกวดวิชาชุตินันท์

โรงเรียนกวดวิชาชุตินันท์


เหมาะสำหรับ นักเรียนห้องความเป็นเลิศ gifted ม.1 ม.2, นักเรียนม.3ที่อ่อน และต้องการทบทวนความรู้ม.ต้น ทั้งหมดก่อนสอบเข้าโดยมีเวลาอันจำกัด, นักเรียนชั้นประถมที่ต้องการสอบ สสวท., นักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานก่อนสอบสมาคมคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ สอวน. IJSO สิรินธร และสอบเข้าม.4โรงเรียนชื่อดังต่างๆ ซึ่งจุดเด่นคือเราเป็นสถาบันแรกในประเทศที่มีคอร์สเร่งรัด เนื้อหาแน่นปึ้ก และคุ้มค่าราคาแบบนี้ค่ะ
สำหรับนักเรียนป.5หรือต่ำกว่า(จำเป็นต้องผ่านการ test) จะได้เรียนเนื้อหาทั้งหมดล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งในการเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งทางสถาบันจะจัดคอร์สต่อเนื่อง
ให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และนักเรียนจะได้เปรียบ
สำหรับการสอบเข้าในปีหน้า สำหรับนักเรียนป.6 จะได้ทบทวน ปรับพื้นฐานขจัดข้อสงสัย
ในเรื่องต่างๆของวิชาเลขที่ได้เรียนผ่านมา และเพิ่มเกรดในโรงเรียนให้สูงขึ้น เพราะคอร์สนี้มีการฝึกทำโจทย์เริ่มจากระดับพื้นฐาน ไปจนถึงโจทย์ระดับยาก
นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้า ม.1 โดยอ.รุ้งจะทบทวนเนื้อหาพร้อม กับให้นักเรียน
ได้ฝึกทำโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก จนนักเรียนมีความพร้อม ในการลงสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ สสวท. ฮ่องกง สิรินทร สมาคมฯ ประกายกุหลาบ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ
(มีโปรแกรม Test วัดผลท้ายคอร์สทุกเรื่องที่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ตัวเองว่าเรื่องไหนที่เราเข้าใจดีและเรื่องไหนที่ยังไม่แม่น ทำให้นักเรียนสามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมในจุดนั้นๆ และพร้อมสำหรับการลงคอร์สต่อไป) คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาก่อน เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่แรก ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิดที่ถูกต้องตรงตามหลักสูตรใหม่ของสสวท. อีกทั้งมีการทำโจทย์ในห้องเรียน และมีการบ้านให้กลับไปฝึกฝน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบของโรงเรียน และยังสามารถประยุกต์ใช้ในการสอบระดับแข่งขันได้ด้วย
นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาม.ต้นทั้งหมดไปพร้อมกับการทำโจทย์ระดับยากของม.ต้น ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ และแนวข้อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ จนชำนาญ นอกจากนี้อ.รุ้งยังมีการ
เก็งข้อสอบ และปูพื้นฐานความรู้ของ ม.ปลายให้นักเรียนซึ่งทำให้มีความพร้อมมากกว่าคนอื่น
จะสอนเนื้อหาของม.ปลาย เรื่องแคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, ฟังก์ชัน, ตรีโกณมิติ, เอกซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ม.ปลาย และเป็นเนื้อหาที่มี
ในข้อสอบระดับม.ต้น คือข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ สอวน. ประกายกุหลาบ และการสอบแข่งขันอื่นๆ คอร์สนี้จะช่วยต่อยอดสำหรับนักเรียนที่ต้องการแข่งขันในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
คอร์สนี้ อ.รุ้งให้สัมภาษณ์ แนะนำกับ Dek-d.com เหมาะสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาม.ต้นมาแล้ว และมีประโยชน์มากๆ สำหรับการสอบแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนจะได้เทคนิคขั้นสูง และวิธีคิดของคนเก่งในการทำเลข โดยมั่นใจได้ว่าเนื้อหา เทคนิค และกระบวนการคิดลัดจะไม่ซ้ำกับที่อื่น อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำโจทย์แข่งขันทุกรูปแบบ
Olympic (เป็นคอร์สที่ประสบความสำเร็จทุกปี เนื่องจากนักเรียนที่เรียนกับสถาบันเรา สามารถสอบผ่านค่ายที่ 1 ของสอวน.ได้ทุกคน ติดต่อกันทุกปี) คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าค่ายโอลิมปิก-สอวน. หรือ ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าค่าย Olympic อ.รุ้งจะสอนเนื้อหาที่สอนในค่าย เก็งข้อสอบ สอน และตรวจการเขียนพิสูจน์ให้ทุกคน ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนชำนาญก่อนเข้าค่ายจริง ได้เปรียบในการสอบแข่งขัน อีกทั้งนักเรียนจะได้กระบวนการคิดที่ถูกต้อง และสุดยอดเทคนิคที่ทำให้ตอบโจทย์ได้รวดเร็วเหนือชั้น
คอร์ส โจทย์จี้จุด
25 มี.ค. 60
7 พ.ค. 60
พฤหัส - อาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mathrainbow.com/news.php?id=59
4000 บาท
คอร์ส ม.1, ม.2, ม.3
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 3000 บาท
ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 4000 บาท
รวม ม.1-2
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 4000 บาท

หมายเหตุ หยุด วันที่ 13-20 เมษายน 2560
ม.1 เทอม 1 (สด)
28 พ.ค. 60
10 ก.ย. 60
อาทิตย์ 13.00-15.00
3000 บาท
ม.2 เทอม 1 (สด)
28 พ.ค. 60
10 ก.ย. 60
อาทิตย์ 10.00-12.00
3000 บาท
ม.3 เทอม 1 (สด)
27 พ.ค. 60
9 ก.ย. 60
เสาร์ 13.00-15.00
3000 บาท
คอร์สโจทย์จี้จุด
3 มิ.ย. 60
24 ก.ย. 60
เสาร์ - อาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mathrainbow.com/news.php?id=59
4000 บาท
ตะลุยโจทย์ สอวน.
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 6000 บาท
ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 3000 บาท

พิเศษ! คอร์สตะลุยโจทย์ สอวน. แถมฟรีเนื้อหา ม.ปลาย เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ระบบจำนวนจริง
และเทปเฉลยข้อสอบจริงปีก่อนๆ และมีข้อสอบ เสมือนจริง 3 ชม.
ออกข้อสอบโดย อ.รุ้ง+ เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่สุดในวันสอบจริง
ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 4000 บาท
คอร์ส ม.1, ม.2, ม.3
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 3000 บาท
Olympic1
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 4000 บาท
ม.ปลายเฉพาะเรื่อง
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคาขึ้นกับเรื่องที่เลือกเรียน

ม.1 เทอม 2 (สด)
5 พ.ย. 60
25 ก.พ. 61
อาทิตย์ 13.00-15.00
3000 บาท
ม.2 เทอม 2 (สด)
5 พ.ย. 60
25 ก.พ. 61
อาทิตย์ 10.00-12.00
3000 บาท
ม.3 เทอม 2 (สด)
4 พ.ย. 60
24 ก.พ. 61
เสาร์ 13.00-15.00
3000 บาท
คอร์สโจทย์จี้จุด
4 พ.ย. 60
25 ก.พ. 61
เสาร์ - อาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mathrainbow.com/news.php?id=59
4800 บาท
ป.6 ตะลุยโจทย์ ประถมปลาย
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 3000 บาท
ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 4000 บาท
Olympic2
คอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) เลือกเวลาเรียนตามสะดวก ราคา 4000 บาท

หยุด วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
ไม่สามารถมาเรียนตามตาราง สามารถสมัครเรียนเป็นคอร์ส PRIVATE (DVD ส่วนตัว) ได้ทุกคอร์สค่ะ